Przyłącze do odprowadzania popłuczyn i skroplin FUNNEL-D-2H