Skontaktuj się z nami!

McAlpine

McAlpine Polska Krysiak Sp. J.

ul. Białostocka 7, Karpin, 05-252 Dąbrówka (40 km od Warszawy)

tel.: +48 29 741 01 91, faks: +48 29 757 85 22

e-mail: mcalpine@mcalpine.pl

Dyrektor handlowy: piotr.gontarczuk@mcalpine.pl

Księgowość: sylwia.marczuk@mcalpine.pl

Zamówienia: zamowienia@mcalpine.pl |Reklamacje: reklamacje@mcalpine.pl
Biuro Handlowe czynne w godzinach: 8:00-16:00.


Zarejestrowana pod numerem KRS 0000084028 (w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;)

NIP 951-18-24-617 | REGON 012992890 |BDO 000045222

Numer rachunku bankowego: 21 1500 1070 1210 7004 9707 0000

tomasz_kałużny

Tomasz Kałużny
Kierownik sprzedaży

667 896 866

tomasz.kaluzny@mcalpine.pl

henryk_kisilewicz

Henryk Kisilewicz
Koordynator sprzedaży

601 681 831

henryk.kisilewicz@mcalpine.pl

piotr_ofierzyński

Piotr Ofierzyński
Koordynator sprzedaży

693 595 500

piotr.ofierzynski@mcalpine.pl

monika

Monika Raniewicz
Specjalistka ds. sprzedaży i obsługi klienta

+48 29 596 99 31

monika.raniewicz@mcalpine.pl

paweł_malinowski

Paweł Malinowski
Kierownik sprzedaży

601 719 891

pawel.malinowski@mcalpine.pl

łukasz_nowak

Łukasz Nowak
Koordynator sprzedaży

603 944 252

lukasz.nowak@mcalpine.pl

robert_karczewski

Robert Karczewski
Koordynator sprzedaży

601 656 564

robert.karczewski@mcalpine.pl

katarzyna

Katarzyna Stylińska
Specjalistka ds. sprzedaży i obsługi klienta

+48 29 596 99 32

katarzyna.stylinska@mcalpine.pl

piotr_myszak

Piotr Myszak
Kierownik sprzedaży

609 661 567

piotr.myszak@mcalpine.pl

paweł_szpak

Paweł Szpak
Koordynator sprzedaży

607 638 521

pawel.szpak@mcalpine.pl

marcin

Marcin Nowak
Koordynator sprzedaży

609 388 388

marcin.nowak@mcalpine.pl

adam_bojdol

Adam Bojdoł
Koordynator sprzedaży

693 599 559

adam.bojdol@mcalpine.pl

kasia_karpinska

Katarzyna Karpińska
Specjalistka ds. sprzedaży i obsługi klienta

+48 29 596 99 30

katarzyna.karpinska@mcalpine.pl

agnieszka_ciechańska

Agnieszka Ciechańska
Specjalistka ds. sprzedaży i obsługi klienta

agnieszka.ciechanska@mcalpine.pl

ana

Anna Gierek
Specjalistka ds. sprzedaży i obsługi klienta

anna.gierek@mcalpine.pl

beata_miłkowska

Beata Miłkowska
Specjalistka ds. sprzedaży i obsługi klienta

beata.milkowska@mcalpine.pl

Formularz kontaktowy
W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej RODO informujemy, że:

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie McAlpine Polska Krysiak Sp. j. z siedzibą w Karpinie, ul. Białostocka 7, Karpin, 05-252 Dąbrówka, Kontakt mailowy: mcalpine@mcalpine.pl, tel. +48 29 741 01 91, faks: +48 29 757 85 22.
b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na dokonaniu czynności w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane w formularzu kontaktowym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz ochrona przed roszczeniami
c) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom świadczącym na rzecz administratora obsługę informatyczną lub prawną oraz dostawcy serwera i domeny
d) Dane będą przetwarzane przez okres 10,5 roku po udzieleniu Pani/Panu odpowiedzi.
e) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego
f) Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, ani umownym jednak ich niepodanie skutkowałoby brakiem możliwości kontaktu z Panią/Panem.
g) Nie będzie Pani/ Pan podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, w tym profilowaniu.