Feel free to contact us!

McAlpine

McAlpine Polska Krysiak Sp. J.

Karpin 86B, 05-252 Dąbrówka (40 km from Warszawa)

phone.: +48 29 741 01 91, fax: +48 29 757 85 22

mcalpine@mcalpine.pl

zamowienia@mcalpine.pl | reklamacje@mcalpine.pl

accounting: sylwia.marczuk@mcalpine.pl

Formularz kontaktowy
W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej RODO informujemy, że:

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie McAlpine Polska Krysiak Sp. j. z siedzibą w Karpinie, ul. Białostocka 7, Karpin, 05-252 Dąbrówka, Kontakt mailowy: mcalpine@mcalpine.pl, tel. +48 29 741 01 91, faks: +48 29 757 85 22.
b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na dokonaniu czynności w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane w formularzu kontaktowym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz ochrona przed roszczeniami
c) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom świadczącym na rzecz administratora obsługę informatyczną lub prawną oraz dostawcy serwera i domeny
d) Dane będą przetwarzane przez okres 10,5 roku po udzieleniu Pani/Panu odpowiedzi.
e) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego
f) Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, ani umownym jednak ich niepodanie skutkowałoby brakiem możliwości kontaktu z Panią/Panem.
g) Nie będzie Pani/ Pan podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, w tym profilowaniu.